Видин – Средновековна българска столица през 13-15 век


Категория на документа: История26

 Д. Цухлев. Цит. съч., с. 137.

27

 Пак там. с. 140-141.

28

 В. Гюзелев. Три етюда върху българския XVI век. С. 2009. С. 91.

29

 Пак там. с. 92-93.

30

 Д. Цухлев. Цит. съч., с. 148.

31

 Johannes de Thurocz. Cronica hungarorum. - ЛИБИ V. С. 2001. с. 112; Antonius de Bonfinis. Regnum hungaricarum decades V. - - ЛИБИ V. С. 2001. с. 143.

32

 И. Божилов, В. Гюзелев. История на средновековна България VII-XIV век. С. 2006. С. 668.

33

 Д. Цухлев. Цит. съч., с. 139.

34

 Пак там. с. 158.

35

 Пак там. с. 108-112.

36

 Пак там. с. 112.

37

 Пак там. с. 114-115.

38
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видин – Средновековна българска столица през 13-15 век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.