Видин – Средновековна българска столица през 13-15 век


Категория на документа: История


 Пак там. с. 118-139.

39

 Пак там. с. 148-155.

40

 В. Гюзелев. Столици, резиденции и дворцова култура в средновековна България (От номадския стан към царския двор). - Известия на Националния исторически музей, 10, 1994, с. 55.

41

 Ал. Кузев, В. Гюзелев. Цит. съч., с. 100.

42

 Пак там. с. 100.

43

 Пак там. с. 101.

44

 Пак там. с. 115.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видин – Средновековна българска столица през 13-15 век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.