Владетелският институт в Средовековния запад


Категория на документа: История


Образът на пълноправен владетел, идеологизиран с ореол като божи пратеник на трона, често пъти бива изместен от истината за обикновения произход на държавника, свалящ от него "свещената мантия", в която е загърнат владетеля. Всеобщото схващане още от римско време, че владетелят е суверенна личност, избледнява през средновековните дни, изместен от образа на папата. Назрява моментът, когато държавите ще имат нужда от обединител, какъвто става владетелят през Средновековието.

От всичко изнесено като информация, може да се отсъди, че владетелят през средновековието е пътеводната звезда на държавата и обществото, стълбът около който се обединяват всички жители на повереното му кралство, божият избраник, сложен да управлява като добър пастир народите на една държава. Не бива също да се пропуска фактът, че владетелят ще бъде миротворецът в държавата, задължен да осигури мир, спокойствие и просперитет на страната, над която властва. Както пише Веселка Гъркова в своя труд, озаглавен Аспекти на държавността в западноевропейското средновековие: "Кралят трябва да бъде подчинен не на хората, а на Бога и закона, виждайки, че законът е този, който прави кралят ... Нека кралят въздаде на закона това, което законът му въздава, а именно суверенна власт. Защото там, където суверен е желанието, а не законът, там не може да се каже, че има крал."6 От текущия цитат можем да изкажем мнение, че където няма закони, няма и крале, поради факта, че беззаконието е чиста анархия.

В средновековните държгави, нуждата от обединителна фигура каквато е владетелят е отгромна, понеже ниското ниво на култура е факт, който не бива да се пренебрегва и слабо образованите слоеве на обществото имат нужда от крепител на живота си, защитник от неправдата на нахлуващите народи. В такава сложна среда на живот, владетелят е като майката орлица, бранеща с криле, клюн и нокти рожбите си от дъжда и опасностите.

БИБЛИОГРАФИЯ

> Атанасова, В. - Уилтънският диптих и владетелският церемониал в средновековна Англия (http://nauka.bg)
> Гагова, К. - Средновековна Европа Х - ХІІІ в., С., 2007 г.
> Гъркова, В. - Аспекти на държавността в западноевропейското средновековие (http://www.clio.uni-ofia.bg/bg/archivistika/SGurkova.pdf)
> http://bg.wikipedia.org

1

 Гагова, К. - Средновековна Европа (Х - ХІІІ в.), с. 221

2

 Гагова, К. - Цит. Съч., с. 221

3

 Клетва за вярност

4

 Изгонване, временно или постоянно отхвърляне от църква или друга организация, поради тежко прегрешение

5

 Гагова, К. - Цит. Съч., с. 223

6

 Гъркова, В. - Аспекти на държавността в западноевропейското средновековие, с. 41

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Владетелският институт в Средовековния запад 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.