Власт на стопанския ръководител. Лидерство и власт.


Категория на документа: История


2. Власт на наградите - основава се на възможността на ръководителя да контролира и да дава награди на другите като пари, повишение, похвали за изпълнение и др.

3. Власт на принуждението - ръководителя има възможност да прилага спрямо другите различни форми на наказание (мъмрене, уволнение и т.н. ) за неизпълнение на функционалните задължения.

4. Експертна власт - произтича от дадена способност или познание, доказано от индивида.

Вътрешното равновесие на групата, правилното разпределение на ролите и ефективността на дейността до голяма степен зависят от стила на ръководство на лидера.

С диалог ръководителя предлага помощ, овладяване на вътрешните конфликти и мотивация на своите членове.

В резултат на тези поведенчески позиции различаваме следните типове лидери:

- авторитарен и егалитарен

Егалитарният лидер е добронамерен, печели уважение благодарение на своето ясно поведение

Авторитарния лидер е взискателен, педантичен, основното негово средство е контрола (ненадейната проверка). Той успява да съсредоточи цялата власт в себе си, стреми се да командва енергично с твърдост, като дисциплината е смисълът на неговото поведение. Неговият стремеж е постигане на максимални резултати. Подчинените според него трябва да бъдат покорни, любезни с добронамерено поведение.

Отношението на подчинените към авторитарният лидер е следното:

Тук се забелязват най-силните симптоми на озлобяване срещу колектива. Липсва интерес в работата, съществува апатия и тенденции към бягство. Повечето от тях се държат егоцентрично (създават се отделни групички, които се сплотяват), цялостното поведение става пасивно и колебливо. Първоначалните резултати в такава група са добри, в последствие започват да отслабват и от тук се засилва озлоблението на колектива.

- демократичен лидер

Той децентрализира властта, решенията не се взимат еднолично, а с участието на сътрудниците и колектива. Лидерът и неговата група действат като сациална общност. Доминира приятелският тон, заповедите се дават като препоръки, идеи, представени са като условие. Той се допитва до подчинените, включва ги в разискванията на задачите и до споделянето на целите. Всички понасят равнозначно отговорността, както споделят и успехите. Колегите се чувстват част от колектива.

Отношението на колектива е следното:

В този колектив колегите по-бързо се квалифицират като специалисти и по между си, защото отношенията са добронамерени и приятелски и всичко става непринудено, непосредствено. Груповото съзнание е на изключително високо ниво, което не позволява разцепване на колектива, а работата е успешна и оригинална, стимулира се творчеството в този колектив.

- Лидерът като приятелско отношение

При тази власт доминираща роля има колектива, а не лидъра. Колективът има по-голям авторитет от самия лидер (той играе второстепенна роля)., защото с приемането на целите и задачите, колективът е този който поема отговорността. Позициите на този лидер се принизяват до тези на авторитарния лидер като хаоса настъпва много по-бързо, защото инициативата остава в ръцете на колектива.

Реакцията на колектива е следната:

Хората са фрагментирани (отделени на групи), които съперничат. Изключително слаба е производителността, като дезорганизацията е основен принос на лидъра.

Упражняването на власт винаги дава резултат. Управлението на стопанските звена налага непрекъснато общуване с много хора, различни по интелект, образование, възпитание и характер. В отношенията си с другите ръководителят проявява своя характер.

Основните характеристики на лидера са:

1. Умението да общува.

2. Да бъде комбинативен - това е най-доброто за лидера.

3. Да взима правилни решения и да ги задава ясно.

4. Да бъде гъвкав при промяната на решенията.

5. Да бъде толерантен и критичен към грешките.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Власт на стопанския ръководител. Лидерство и власт. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.