Власт на стопанския ръководител. Лидерство и власт.


Категория на документа: История6. Да създава дух на екипност на колегите.

7. Да умее да запази самообладание.

8. Да бъде дискретен и учтив.

9. Да познава работата си.

10. За подчинените си лидерът да бъде личност и пример за

подражание.

Заключението което мога да направя е, че най-добър стил на ръководене няма. Най-верен и най-правилен е индивидуалния подход при избора на средства за въздействие върху ръководените, това означава стил на ръководене, чиято най-важна черта е владеенето и конкретното прилагане на различните подходящи за конкретната ситуация, дейност, работник и служител стил на ръководене. Това е т.н. ситуативен стил на управление, при което стопанският ръководител е лидер и ефективен мениджър, който познава процесите в стопанската организация, качествата на ръководените работници и служители и съумява своевременно, вярно и точно да преценява всяка една ситуация в процеса на ръководене и е в състояние гъвкаво, адаптивно да подбира и приема своите методи на въздействие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Власт на стопанския ръководител. Лидерство и власт. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.