Възникването на косовския проблем и неговото развитие в кралска Югославия


Категория на документа: История
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТКА"

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

Възникването на Косовския проблем и неговото развитие в кралска Югославия

По дисциплина "Националният въпрос на Балканите"

Изготвил: Преподавател:
Специалност:
Факултетен номер

гр.София, януари 2014

Съдържание:

1.Балканските войни,крахът на Османската империя и възникването на Косовския проблем .........................................стр.4

2.Националноосвободителните борби на албанците в Косово през военното десетилетие 1912 - 1919г............................................стр.7

3. Национална политика на кралска Югославия към албанците в Косово..........................................................................................стр.10

4. Национално движение на албанците в Югославия 1913- 1941г. ......................................................................................................стр.13

5. Заключение.............................................................................стр.15

6.Използвава литература...........................................................стр.16

7. Източници..............................................................................стр.17

В настоящата курсова работа ще разглеждаме въпроса за възникването на Косовският проблем и неговото развитие в кралска Югославия,като се спрем на определени главни моменти.

За да разберем от къде и как произтича Косовския проблем ще разгледаме периода от началото на Балканските войни до Втората световна война.За да можем да разгледаме проблема на Косово, трябва първо да разгледаме положението в което се намира целият Балкански полуостров.Как се стига до началото на проблема и кои са неговите предпоставки. Тук ще се спрем на историята на албанците , народ , който като всеки друг народ на Балканите се опитва да извоюва своята независимост. Ще разгледаме трудностите през които минават национално освободителните движения на албанците в Косово и начина по който се отнасят останалите страни с тях.

В тази курсова работа ще разберем защо "Косово е болката на албанците" и как този район успява да стане " ябълка на раздора на Балканския полуостров". Как успява да преживее войни и разрушения, дори след като остава извън пределите на своята нация-държава в качеството на национално малцинство на територията на друга държава.
Защо проблемът с Косово се превръща в един от най-трудно управляемите политически конфликти на Балканите и как и през какво преминава националното движение на албанците в Югославия.

1.Балканските войни,крахът на Османската империя и възникванито на Косовският проблем.

Косовският проблем , както и много други етнополитически проблеми на Балканите води своето начало от времето на Балканските войни.
Периодът, или така нареченото военно десетилетие на Балканите - от 1911 - 1921 г. , е период на множество политически,етнически и териториални изменения. Точно от Балканите започва първият световен военен сблъсък.Освен, че се дават множество жертви, в този период избухват множество социални и етнически конфликти, настъпват процеси на деструкция и дезинтеграция.1 Албаноезичните провинции стават обект на желание от страна на сърби,черногорци,българи и гърци.Балканските войни откриват за Сърбия и Черна гора нова ера на колонизация на албанските земи,и повод за конфликти на религиозна и социална основа , но тази политика била ограничена от въоръжената съпротива на албанците.2След края на Балканските войни, държавите като Сърбия, Гърция и Румъния, анексират множество територии и население, което принадлежи на други народи. Това дава повод за нови конфликти и недоволства на територията на Балканите. Балканските народи създават свои национални програми и доктрини (като "Мегали идея" на Политис или "Начертание" на Илия Гараш) чрез които се опитват да решат своите национални проблеми.

С Първата световна война от политическата карта на света изчезват три империи : Османската, Австро- Унгарската и Руската. С разпадането на империите се основават нови държави, а някои части от териториите им са разпределени между държавите от региона. Нови териториални и етнически проблеми са на лице. Множество народи попадат в чужди държави, започват нови конфликти, които водят до множество човешки,материални и национални загуби.

С този тип проблеми именно трябва да се сблъска и новопровъзгласената държава Албания в хода на Балканските войни 1912-1913г. Албанците са главните жертви от поделянето на Османската империя. Голяма част от териториите населени с албанци остават извън пределите на новата държава, а Косово, от където тръгва борбата за независимост на Албания, е погълнато от Сърбия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникването на косовския проблем и неговото развитие в кралска Югославия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.