Възникването на косовския проблем и неговото развитие в кралска Югославия


Категория на документа: История


Националното движение на албанците в Югославия е сложен и мъчен дълготраен процес.
Започнал през 1913 г албанците са нямали възможността за силна организирана и подкрепена борба. Те са имали единствено точна и ясна цел , цел която са се опитали да изпълнят с минималните средства с които са разполагали. Първите признаци на тяхната борба са сформираните през лятото но 1913 г качашки движения. През септемри същата година било организирано голямо въстание в района на Лума и в планините на запад от Джакова . За жалост неговият край носи някакъв отпор на албанците на на цената на разстрел на много от албанските първенци за назидание.

Друга инициатива за съпротива срещу наложеното господство и терор е образуването на мюслюманска политическа организация " Джемиет" , която действа като легална партия в Кралството на сърби, хървати и словенци , с цел защита на мюслюманските земевладелци , включително тези от албански произход, но и това не успява да защити албанците от жестокостите и насилието на сърбите.
Националното движение на албанците в Югославия е бавен процес изпълнен с множество трудности. Съпротивата срещу чуждото владичество е почти невъзможно, но не изцяло. След Първата световна война албанският национален проблем не намира своето трайно и справедливо решение , а опитите му за въоръжена съпротива и за възсъединяване на Косово към държавата родина остават неуспешни , ппоради което албанското население в пределите на югославското кралство се изправа пред нови предизвикателства. То намира нови начини да продължи своето дело , намира нови средства и реализира нови методи за да постигне своите приоритети. Чрез създаването на Косовски комеитет , дейците на албанското движение се стремят да поддържат вниманието на световната общественост към случващото се в областта, да изготвят меморандуми , протестни писма и мемоари, които да бъдат представени да различни международни форуми и организации. През 1921г по инициатива на Косовския кометет се изпраща петиция до Обществото на народите. Малка стъпка за света, огромна стъпка за албанците! Чрез тази петиция те успяват да покажат репресиите и жестокостите на които е подложено албанското население. Опесват се жертвите които са дадени след края на военните действия в Косовския вилает. В края на 20-те години дейността на комитета се съсредоточава в Женева , като се стреми да поддържа Косовския проблем на дневен ред в Обществото на народите. Разгръща се активна дейност сред албанската диаспора в Европа , събират се средства и помощи за Косово.

В началото съпротивата е повече спонтанна и стихийна, не добре организирана, възприема формата на бунтове и въстания в определени райони на Косово, с което народа показва , че не е съгласен и не признава новата форма на управление, новата сръбска власт. Това, разбира се , предизвиква реакция в правителството, което масирано съсредоточава войкки и жандармерии и предприема широкомащабни военни операции за потушаване на албанското недоволство. Това не спира албанското население. Към средата на 20-те години албанското движение в Косово и дейността на качашките формирования получават по-благоприятни възможности за действия . По това време са установени контакти с ръководството на национално - революционната организация на българите от Вардарска Македония - ВМРО, която разгръща широко четническо движение , провеждащо свои акции в района с българско и албанско население.
В пероида, когато Италия преминава в експанзия и през 1939 г установява контрол върху Албания , положението на албанския народ се променя. Наред с възобновяване активната национална пропаганда и стремежи за възстановяване на албанското движение, в Косово през тези години се стига и до подновяване на албанския иредентизъм , насочен към областите под югославско владичество . В хода на Втората световна война се създава етнополитическа албанска организация - " Национален албански съюз" , която цели обединението на албанските страни в единна държава.
Националните движения на албанците продължават и след това, в хода на войната, разпадането на Кралство Югославия , до създаване на независмо Косово.

5. Заключение
С разглеждането на Косовския проблем от началото на Балканските войни до началото на Втората световна война, проследяваме живота на албанското население на Балканите и неговите тегодби.

Още с разпадането на Османксата империя виждаме малкият лъч надежда, който започва да струи от албанското население . Малката възможност и неутихваща надежда, че някой ден албанското население ще бъде свободно и обединено в рамките на своя собствена държава . За албанското население, според направения кратък анализ в тази курсова работа, можем да кажем , че е население борбено и издръжливо. През всички години от началото на Балканските войни до началото на Втората световна война , албанското население не се е отказало за миг от своята главна и единствена цел - свободата .
Като извод мога да отбележа само, че албанското население е можи би дори героично. Преживяло пет войни, всичките жестокости, неправди и унижения, третирането като
население втора ръка, то не е спряло за миг своята борба. Не случайно Косово е наричано "болката на албанците" то е търпяло десетилетия на унижение, подтисничество и терор. Разкъсвано и желано от всички,ставайки " ябълката на раздора на Балканския полуостров " Косово става територия разглеждана и описвана от множество автори , описващи и чудещи се как може да съществува население подложено под всичкия този ужас и въпреки всичко неотказващо се от своята цел.
В целия период от 1911 до 1941 г албанското население в Косово е било под управлението на Османската империя, Сърбия, България и Австо - Унгария , Кралстро Югославия и през целия този период, тяхното положение и статут на втора ръка население почти не се променя. Прогонвни, избивани, наказвани, мачкани от останалите те са оцелявали, изпаряли и продължавали.
Изпатили и преживери множество кървави кошмари албанското население през този период остава непоколебимо в изпълняването на своите цели.
Проблемът на Косово наистина си превръща в трудно управляем политически конфликт на Балканте, който, можем да кажем че занимава Европа дори и днес, след като Косово вече е призната за независима държава.

6. Използвана литература
1 А. Първанов - Косовският възел на Балканите
2 С. Мете - История на албанците - стр. 259
3К. Симеонов - Косовски поглед към бъдещето - Албанският въпрос и войните на Балканите в началота на XX век - стр. 93
4 А. Първанов - Косовският възел на Балканите
5Н. Малкълм - Кратка история на Косово
6А. Първанов - Косовският възел на Балканите
7 А.Първанов - Косовският възел на Балканите
8А.Първанов- Косовският възел на Балканите - Косово в пределите на Югосмавската монархия - стр. 25
9 Н. Малкълм - Кратка история на Косово - стр. 354
10 Н. Малкълм - Кратка история на Косово

7. Източници
1. Антон Първанов - Косовският възел на Балканите
2. Калоян Симеонов - Косово поглед към бъдещето
3. Кръстьо Манчев - История на националния въпрос на Балканите
4. Ноел Малкъм - Кратка история на Косово

5. Серж Мете - История на албанците

??

??

??

??

1

17Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникването на косовския проблем и неговото развитие в кралска Югославия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.