Възстановяване и уредба на бъгарската държава (1878 -1879 г.)


Категория на документа: История


Възстановяване и уредба на българската държава(1878-1879г.)

Въоражената борба на бъгарския народ достига връхната си точка през април 1876г.Потушаването на априлското въстание предизвиква силен международен отзвук.Световната общественост настоява за защита на българите и политиците са принудени да се съобразят с нея.Русия получава възможност да води война с Османската империя от името на цивилизована Европа.В сраженията при Стара Загора,Шипка,Шейново,българите доказват,че могат да умрат за свободата си и са достойни за нея.Руско-турската война води до въстановяването на българската държавност.Договорът от Сан Стефано решава почти цялостно този въпрос,при справедливото зачитане интересите на другите балкански народи.На 3 март 1878г. в градчето Сан Стефано,се решава да се вкючат почти всички земи,в новото атономно,трибутарно княжество,като Румъния получава Северна Добруджа,Русия Южна Бесарабия,а Сърбия-Нишко и Лесковацко.Договорът съдържа също така предвижда и 2 годишна руска окупация.Но в Берлин великите сили,водени единствено от собствените си интереси,жестоко разпокъсват България.Дори и в този си вид следващата задача на обществения бъгарски елит е началното изграждане на държавата,приемане на основен закон,изграждане на първите и най-важни институции.Всичко това става в периода 1878-1879г.
Сан Стефанския мирен договор предизвиква бурна реакция в Европа.Русия не могла да се противопостави на исканията на Англия и Австро-Унгария.Предварителните ангажименти преди войната -срещата в Райхщад,австро-руските споразумения и тайното споразумение с Англия,предопределят международната конференция по Източния въпрос.
Позицията на Англия по отношение на Санстефанския мирен договор е повече от ясна,като се има предвид,че ангийска ескадра влиза в Дарданелите.Австро-Унгария не желае голяма славянска държава,предявява и нови претенции за жп линията от Солун и излаз на Солун.Готвейки се за военен конфликт парламента гласува извънреден военен кредит.А Франция се опасява за своите капитали в Османската империя,които възлизат на 40% от турския външен дълг.При евентуална загуба на значителни територии империята би могла да се окаже неплатежоспособна.
Преговори на руската дипломация с Австро-Унгария и Англия се водят през април-май,като се уточняват претенциите на великите сили и принципно съгласие за разделяне на България на 2 части. Свиканият на 1(13)юни 1878г. в Берлин конгрес на великите сили санкционира англо-руското споразумение,внасяйки в него известни корекции.Според договора автономното княжество обхваща земите от Дунав до Стара планина със Софийски санджак.Между Балкана и Родопите се устройва административно автономна област Източна Румелия.Македония,Беломорска и Одринска Тракя остават в границите на Османската империя,като се гарантира свободата на вероизповеданията.Освен Севрна Добруджа Румъния получава и земите от Мангалия до Силистра,като Силистра остава територия на България.Сърбия прибавя освен Нишко и Пирот и Враня.Също така предоставя право на българския народ да си избере княз и да си изработи основен закон-Органически устав,с които сам да постави началото на държавния живот.
Българския народ не е съгласен с взетите решения.Изпращат се редици молби,петиции,телеграми, изложения до Петербург и до столиците на големи европейск държави.Елемент на съпротива е и присъствието на делегати от всички български земи при откриването на Учредителното събрание в Търново.Макар и недопуснати представителите на Тракия и Македония демонстрират единството на българския народ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възстановяване и уредба на бъгарската държава (1878 -1879 г.) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.