Златен век


Категория на документа: История


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Стара и средновековна история"

РЕФЕРАТ

по дисциплината:
Средновековна българска история

на тема:

Златен век

Изготвил/а:
Теодора Ракаджиева
специалност: История и чужд език; 2 курс
Фак. № 00113

Велико Търново, 2013 г.

В края на IX и началото на X в. в българската държава започва разцвет на българската култура. Процъфтяват книжнината, изкуствато и архитектурата. Покръстването поставя началото на нов етап във формирането на старобългарската култура. Християнството спомага за преодоляването на различията между българите и другите народи в областа на материалното и духовното творчество.

Институционална опора за културното развитие през тази епоха наречена ''Златен век'' е Църквата. Тя е основен поръчител, покровител и потребител на културните творби. Книжовният разцвет е несъмнено резултат от неуморната и плодотворна дейност на Кирило-Методиевите ученици в България. Книжовните средища в Плиска и Охрид за кратко време обучават широк кръг от образовани хора, които знаят да четат на роден език. Благодарение на тях в живота на българите влиза един културен феномен - книгата.Заслуга за това има цар Симеон, който взима активно участие в творческата преработка и адаптация на всичко най-ценно за българите. Да отбележим, че също така за културния възход има значение и преместването на столицата от Плиска в Преслав. Този акт на българския владетел показва желанието и амбицията не само да скъса окончателно с езичеството, но и да изгради един нов християнски културен и политически център, който да съперничи на Константинопол.

В епохата на Златния век се дава възможността за създаването на впечатляващи архитектурни паметници.Едно от най-важните архитектурни явления е новата столица Преслав.При новата столица налице са две укрепителни системи, обграждащи външния и вътрешния град. Във вътрешния град се издига царския дворец, за чиито блясък и величие има запазено описание на старобългарския книжовник Йоан Екзарх.Непосредствено до двореца е изграден и патриаршеския комплекс. Гъсто застроен е външния град на Преслав, където се откриват голям брой граждански постройки, църкви и манастирски комплекси.

Силно развитие в Преслав получава църковното строителство.Под влиянието на Византия започва строенето и на кръстокуполни църкви.Самото понятие ''кръстокуполна'' отразява спецификата на вътрешното пространство в храма.В основата му стоят две помещения, ориентирани съответно изток-запад и север-юг, които се кръстосват в средата, а отгоре се надига куполът на църквата.

В повечето случаи преславските църкви са част от манастирски комплекси.В такъв манастирски комплекс е открит и най- блестящият образец на църковната архитектура в Преслав - така наречената кръгла църква, наричана още и ''златна'' защото се смята, че централния и купол е покрит със злато. Основната част представлявала ротонда, която се образувала от конхи, най-голямата от които била олтарната апсида.Във вътрешността се издигали високи мраморни колони, които поддържали горе тясна галерия и втори венец от колони, увенчан с купол.В центъра, под купола се издигал мраморен амвон. Кръглата ''златна'' църква била забележителна не само от архитектурна гледна точка, но и с блясъка на вътрешната украса - мозайки от цветна смалта, рисувани керамични плочки, както и многобройни мраморни и варовикови детайли по колоните.

Друг важен паметник на църковната архитектура е и църквата от Виница.Разчленението на външните лица на стените с дълбоки полукръгли и широки плитки ниши позаказва тенденциите в развитието на декоративния стил.Като цяло майсторите-строители през Симеоновата епоха са имали свободата да избират декорацията, средствата и плановете.

Започва разрастването и на манастирите в българската държава.Най-много манастири в тази епоха имало в Преслав. Една от най-забележителните украси е открита в църквата на манастира в м.Тузлалъка, която е направена от облицовъчни рисувани белоглинени плочки.В този манастир, както и в манастира в Патлейна са открити останки от работилници за изработване на белоглинена рисувана керамика
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Златен век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.