Категория "История"


Категория на документа: Документи по История

Категория на документа: Документи по История
Съдържание: 1 Въведение 2 Опиумните войни 2 Втората опиумна война 4 Боксерското въстание 6 Заключение 8 Източници: 10   Въведение Китай винаги е предизвиквал голям интерес в западните страни още от момента на откриването му. С различната си култура, която предлага, както и иновативни китайски изобретения и с търсени за търгуване материали като природни изкопаеми, различни видове билки и текстил, предизвиква чужденците да се стремят към придобиването им по легални или нелегални начини. Китай вина

Категория на документа: Документи по История
Теория зя произхода на българите

Категория на документа: Документи по История
Първият период от отечествената война на българия полковник Павел Витанов

Категория на документа: Документи по История
Документи и материали в сборника подготвено Министерството на вътрешните работи на нп България и Министерството на външните работи на СССР са точен и най-важните документи за внушението между нрб и Съветския съюз през 1977 1982 година тук са публикувани по-спокоен протоколи и други договорни актове съвместими communicative съобщенията за преговори между партийно правителствените парламентарни и други делегации на двете страни като и речи и интервюта на партийни и държавни дейци писма телеграми н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100