Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКОТО – ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛИЗМА И ВСЕКИДНЕВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ (XX – XXI век)

Категория на документа: Документи по История
„Обща характеристика на минойската култура”

Категория на документа: Документи по История
ДРЕВЕН РИМ – РИМСКА ИМПЕРИЯ I - II ВЕК

Категория на документа: Документи по История
ДРЕВЕН ИЗТОК - ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ

Категория на документа: Документи по История
Възникване, държавно устройство и политика на Одринското царство в Югоизточна Европа от края на VI век и началото на V век до последната четвърт на V век преди Христа.

Яндекс.Метрика
92 92 100 100