Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Югозападен универститет"Неофит Рилски" Правно-исторически факултет КУРСОВА РАБОТА по: СЪВРЕМЕННА ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ тема: Гръцкото общество в навечерието на въстанието от 1821 г. Филики етерия. Избухване и ход на въстанието в Дунавските княжества, в континентална и островна Гърция След неуспешните опити и надежди освобождението на Гърция да бъде постигнато с помощта на християнските европейски държави, след като и надеждите, свързани с Френската революция и Наполеон се п

Категория на документа: Документи по История
 Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий" Исторически факултет Реферат На тема: Женското присъствие на Атон Изготвил: Ралица Кунчева Специалност:История.Българска история Фак. №:00925 Велико Търново 2013 г. Оградената от светски изкушения монашеска обител в източката част на Халкидическия полуостров - Атон, наречена официално през XI в. Света гора (Света планина), изключва присъствието на жени. Това строго изискване е превърнало една немалка част от полуострова в единственото място

Категория на документа: Документи по История
Българска Култура 1018-1396 Падането на Б-я под виз. влас и последвалият продължителен период на чуждо владичество се отразили неблагоприятно - не само в/у социално-икономическия и политическия живот на бълг. обесщество, но и в/у развитието на неговата култура. Чст от бълг. болярска аристокрация се отделила от своите сънародници и постепенно се сляла с виз. Феодална класа. Този процес започнал още след първите години след завладяването на стрната, когато на престола бил Василий II. Раздавайки щ

Категория на документа: Документи по История
Сравнение между: Египет , Месопотамия,Елада,Древен Рим (Реферат) Още от древни времена са съществували различни политически, социални, икономически и културни различия между обществата. I. Сравнение на политическата система това са различията в управлението на държавите. 1. В древен Египет политическата система е монархия начело с "фараон". При монархията властта е централизирана и се предава по наследство. Фараонът има пълната власт и притежава всичко и всички, той бил смятан за бог. Нищо не о

Категория на документа: Документи по История
 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Специалност: "МИО" Учебна дисциплина: "Балканско икономическо сътрудничество" РЕФЕРАТ Гърция - Конституции и форми на управление Изготвил: Калоян Красимиров Дренски ФК №: МИО - 522 година: 2013 - 2014 Съдържание I. Конституция. II. Форми на управление. III. Използвани източници I. Конституции Гръцката конституция от 1822г. е била приета от първо Народно събрание на Епидавър (древногръцки полис). Считайки се за първата кон

Яндекс.Метрика
92 92 100 100