Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Васил Левски (Васил Иванов Кунчев) е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър - и две сестри - Ана и Марийка. Васил Левски, известен и като Дякона, Апостола, Главният книжар, Тропчо, Ефенди Аслан Дервишооглу, В. Лъвский, Аслан Дервишооглу Кърджалъ, Драгойчо, Дякон Игнатий, е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО)

Категория на документа: Документи по История
Според Андре Фонтен, един от най-известните и авторитет¬ни френски журналисти и автор на пространна история на сту¬дената война, за първи път терминът "студена война" е употребен в Испания през XIV в. за конфликтите между християни и мю¬сюлмани. които започвали битки, без да си обявяват война, и ги приключвали, без да сключват мирен договор. В наше време за "студена война" първи говори в началото на 1947 г. Б. Барух, финансов и икономически съветник на Уилсън, Рузвелт и Тру-ман. Терми

Категория на документа: Документи по История
Очертайте положителните страни в ролята на църквата през българското средновековие І. Увод Българската църква безспорно играе много важна роля в развитието на българската държава през средновековието. ІІ. Покръстването Още през периода на езичеството българските владетели получавали титли от Византия, приемайки християнството (титлата "патриций" на Кубрат или "кесар" на Тервел). България била една от последните държави, която през 864 г. приела официално Христовата вяра. Неслучайно този акт бил

Категория на документа: Документи по История
 Европейски съюз Европейският съюз това е обединение за все по-тесен съюз между европейските държави. Договора с който се създава ЕС е подписан от държавите членки не европейската общност на 07.02.1992 година в Маастрихт, Нидерландия, който е в сила от 01.11.1992г. по силата на договора от Маастрихт държавите членки за първи път поемат правно задължение за създаване на Европейски съюз. Неговата основа е Европейската общност, обединяваща трите съществуващи и за напред европейски общности - Европ

Категория на документа: Документи по История
РОМАНТИЗЪМ Направление в европейската и американската литература и изкуство в края на 18 - началото на 19 в. Обявява се срещу естетиката на класицизма и Просвещението. Изразява стремеж към свобода на личността, страдание от несъответствието между идеал и социална действителност, проявява интерес към националното минало. Представители в литературата: Дж. Байрон, П. Б. Шели, В. Юго, Х. Хайне, К. Брентано, А. Мицкевич, М. Ю. Лермонтов и др. В изобразителното изкуство основоположник на романтизма е

Яндекс.Метрика
92 92 100 100