Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
СЪЕДИНЕНИЕТО от 1885 г. и АКЦИЯТА МУ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕНСКОТО АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ТИХОМИР ТОНКОВ Берлинският конгрес от 1878 г. събра българите от Мизия в отделно Княжество България, а населението му между Балкана и Родопите в отделна автономна провинция - Източна Румелия. Безсилна да измени повелята на Берлинските гробари, Македония оплака своите разбити мечти. Все пак една част от синовете й дават израз не само на нейната горест, но и на нейния гняв. Не е изсъхнало още мастилото от Берли

Категория на документа: Документи по История
Музей ''Възраждане и Учредително събрание'' Музей ''Възраждане и Учредително събрание'' във Велико Търново е открит през 1985г. Разположен е на три етажа,в сграда,построен от майстор Кольо Фичето.Сградата е била предназначена за конак.На трите етажа са разположени тематични музейни сбирки,посветени на миналото на Търново.На трите етажа са оформени коридори.Има стълби,които са за офицерите и посетителите и стълби в дъното на сградата-за войниците.Търновският конак бил най-големият и най-красивия

Категория на документа: Документи по История
Икономическо развитие на водещите европейски държави през периода между двете световни войни. През периода между двете световни войни се очертали редица отличителни особености на развитието четирите водещи европейски страни,тъй като те се ориентирали към две противоположни социално-икономически системи.Англия и Франция запазили своите демократични традиции,докато Италия и Германия се насочили към фашизма и твърде активната намеса на държавата в икономиката и социалните отношения. Англия Англия

Категория на документа: Документи по История
Войната на гьозите В края на 15 век Нидерландия става владение на Хабсбургите и впоследствие преминава към Испания. През 16 век Нидерландия се състои от 17 отделни провинции, ползващи се със самоуправление. От средата на 16 век се засилва ролята на протестантството и особено на Калвинизма. Северните провинции на Нидерландия са протестантски, а южните - католически. След епохата на Великите географски открития, Нидерландите се развиват бързо и областта става една от най - богатите в Европа. В не

Категория на документа: Документи по История
Образователен идеал, формите и средствата на обучение в Рилската просветна школа (Х век) съгласно "Завет" на Св. Иван Рилски Ноември 2013г. Епохата, която обхваща втората половина на IX век и първите десетилетия на X век, е време на основни промени в културното развитие на българския народ. Един от първите и най-видни представители на това българско монашество през епохата непосредствено след покръстването е основателят на голямата обител в недрата на Рила - Иван Рилски. За неговия живот ние см

Яндекс.Метрика
92 92 100 100