Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
1? Великото преселение на народите и продължилите етнически, социално-икономически и политически процеси в историята на Балканския полуостров при прехода от Античност към Средновековие, създават условия за изграждането на нови политически формации, между които особено значимо място заема българската държава. Заселването на прабългарите в Онгъла било посрещнато враждебно от Византия. Дълго време император Константин IV Погонат не предприел никакви действия срещу Аспарух, тъй като бил зает в тежк

Категория на документа: Документи по История
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ХХ-ВЕК СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 1.1.Предмет,обект и цел / изследван проблем,обект и цели / на дипломната работа/ 1.2.Методика на изследването 1.3. Структура на дипломната работа/ кратък преглед на отделните глави/ ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. 1. Основни фактори, влияещи на икономическия растеж 2. Концепции за икономическия растеж 3. Панорама на икономическото развитие на Европа през XX век. ВТОРА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ

Категория на документа: Документи по История
Стопанството на Първата българска държава Българската държава е създадена през 681 г. Основните етнически групи, които участват в образуването ù, са прабългарите и славяните. По-късно /през Х в./ завършва формирането на българската народност. Славяните започват заселването си на Балканския полуостров през втората половина на VІ в. Към средата на VІІ в. в общи линии този процес приключва. След трайното си установяване на полуострова славяните запазват за дълго време основните елементи на стопанст

Категория на документа: Документи по История
ЕГЕЙСКИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ Първобитната история на Балканския полуостров и съседните историко-географски области. Формирането на гръцката народност през III хил. пр. н. е. Критското общество и държава. Тера, Микена, Тиринт, Аргос, Пилос, Троя. Ахейци и дорийци. “Омировият въпрос”. Обществени отношения и обществен строй. Етногенетични процеси – създаването на общността на елините. Великата гръцка цивилизация. Ранната история и култура на Балканския полуостров дава отговор, по-категоричен или по-хипоте

Категория на документа: Документи по История
ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1. РАЖДАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ Въпросът за произхода на прабългарите в поставен отдавна и за разрешаването му са създадени множество хипотези. Голяма част от тях- за славянската, татарската и фину-чудската принадлежност на прабългарите, както и схващането, че те са били автохтонни жители на Балканския полуостров, вече не се поддържат от учените. Сериозни възражения срещат отстояваните до сега хипотези за хунската и огурската прина

Яндекс.Метрика
92 92 100 100