Категория "История"


Категория на документа: Документи по История
Съвременна българска история (1) България в политиката на СССР през ІІ СВ. Въпросът за външнополитическата ориентация на България противопоставя Българската работническа партия БРП - идеологически обвързана със СССР, на традиционните политически сили с пробританска и профренска ориентация (демократи, земеделци, социалдемократи, радикали и др.) От началото на войната до лятото на 1940 Балканите са регион, където пряко се сблъскват интересите на Англия и СССР. Съветските намерения - важно място в

Категория на документа: Документи по История
НОВЕ - забравената столица на готите Великото преселение на народите внася поврат в развитието на античния свят. За няколко века картата на Европа се променя из основи, появяват се и изчезват многобройни племена и народи. Един от тези народи е готският. В продължение на десетилетия Нове е център на готските федерати в римската империя. Като основен граничен пункт на империята на североизток, Нове е свидетел на Великото преселение на народите и на сблъсъците между немските племена, скитските наро

Категория на документа: Документи по История
ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ с някои ПРЕМЪЛЧАВАНИ ДОСЕГА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ МАТЕРИАЛЪТ НА КНИГАТА Е ИЗ СТЕНОГРАМИ НА ПУБЛИЧНИ БЕСЕДИ, ИЗНАСЯНИ ОТ ПЕТЪР КОНСТАНТИНОВ ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВКИ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ Съвременните археологически данни показват, че първите земеделско-скотовъдни общини са били установени в Месопотамия още в IX хилядолетие пр.Хр. Именно от тази далечна прародина на заседналото обработване на земята неолитът е започнал да се развива и разпространява

Яндекс.Метрика
92 92 100 100